PROGRAMMA’S ALTERNATIEF MEDIA

(De oudere programma’s verschenen eerder bij Weltschmerz)

 

#61 Column Ab Gietelink I  De schaduw van de Wuhan Lab fout in het Post Coronatijdperk.

Over de origine van het Covid 19 virus is al sinds April 2020 een fascinerend debat gaande. Langzaam schuift de dominante wereldopinie  op van ‘Zoönose sprong’ naar ‘Wuhan Lab fout’. In deze columns schets Ab Gietelink de ontwikkelingen, de argumentaties en de wereldwijde politieke consequenties.

Fragment:

‘Het is niet god of de voorzienigheid die de aarde overspoelt met middeleeuwse plagen en pesten. Het is de mens zelf in het post-humanistisch tijdperk, die in haar laboratoria sleutelt aan de fundamenten van haar eigen bestaan. Het onder controle brengen en deels verbieden van deze levensgevaarlijke biologische experimentele programma’s zal fundamenteel zijn voor het overleven van de toekomstige generaties in deze wereld’’.

https://youtu.be/lVGnweju_dQ

 

#59 Ab Gietelink I Hoe Corona te herdenken?

Column. Hoe gaan we de coronadictatuur herdenken? Columnist en theatermaker Ab Gietelink behandelt de kritiek op de 5 Mei poster. Die zou de coronadictatuur vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. Maar volgens Gietelink zegt de poster alleen dat onze vrijheid, die in 1945 begon, in 2020 is geëindigd. Dat is niet hetzelfde. Volgens Gietelink laat de huidige “virologische dictatuur” zich beter vergelijken met de dictaturen in de voormalige Oostbloklanden, zoals de DDR.“ Ook die vond plaats onder het excuus: ‘Wij beschermen uw sociale veiligheid’ Misschien is het 75 jaar na de oorlog, nu de laatste getuigen uitsterven, tijd voor een nieuwe herdenkingsdag, oppert Gietelink. “Een herdenkingsdag waarin we de zinloze aanval op onze vrijheden kunnen herdenken. Een herdenkingsdag op bijvoorbeeld 12 maart, de eerste dag van de corona lockdown”

https://youtu.be/xHwgp9N-8bs

 

#58 Persoonlijke Brief aan Premier Mark Rutte

Brief: Columnist Ab Gietelink stelt Mark Rutte voor van positie te wisselen. Hij geeft aan hoe hij zich dat voorstelt.

Gietelink in de Trêveszaal en Rutte in het theater.  

 

Fragment:

Meneer Rutte. U was jarenlang de topmanager van dit land. U bent geen man van visie, maar daar bent U eerlijk in. ‘Visie is de olifant in de kamer’. ‘Als je last van visie hebt moet je naar de oogarts’. Haha.  Plastisch en humoristisch uitgedrukt. Treurig en veelzeggend dat een minister-president daar in Nederland mee wegkomt. 

U heeft natuurlijk wel visie meneer Rutte, maar die is alleen vrij armoedig. ‘Ik heb er geen verstand van.  We luisteren naar de deskundigen in het OMT en dat voeren wij dan uit’.

U kreeg voor dat beleid de steun van een immens propaganda-apparaat dat zichzelf verkoopt als professionele media. Die toeterden niet alleen jullie boodschap rond, maar zetten bovendien de aanval in op al hun kritische collegae, die vakkundig het zwijgen werd opgelegd op straffe van uitsluiting. Iedereen met kritiek is buiten de orde en zal wel een ‘complotdenker’ zijn. ‘Het offensief tegen desinformatie’ is een ander woord voor het sluipend oprukken van de censuur. 

U hebt dat OMT veel te veel macht gegeven. U heeft deze lieden tot de hogepriesters van de nieuwe virologische dictatuur gemaakt. U hebt een clubje mensen achter gesloten deuren heilig gemaakt en het besluitvormingsrecht over alle andere maatschappelijke sectoren gegeven.  De grote opdracht voor de toekomst zal zijn de virologen terug in hun hok te krijgen en tegen ze te zeggen. Dames en heren. We schaffen de virologische dictatuur af. 

De tijd dat U ons een dwingend en zwaarwegend advies geeft over het sluiten van horeca en cultuur, het sluiten van scholen, het dragen van mondkapjes of over een verplichte 1,5 meter is voorbij. U kunt ons nog adviseren over ziekenhuisopnames en noodvoorzieningen, maar wij bepalen de proportionaliteit van uw voorstellen’

https://youtu.be/PV-I9shdmE0

 

#57 Ab Gietelink I  Media in Coronatijd: eenzijdig, laf en manipulatief

Brief column:

Brief aan onze media, over hun vooringenomenheid en slaafse gebrek aan kritiek in het Coronabeleid.  

1e fragment

‘Jullie, de media regisseren het maatschappelijk debat.

Jullie, de media beslissen wie het woord krijgt en bepalen de marge van kritiek. Jullie, de media nodigt de gasten, bepaalt het verhaal en manipuleert de krantenkoppen.

Iedereen die zich niet aan de voorgeschreven coronacode houdt wordt niet meer uitgenodigd. Jullie zijn niet alleen de vaandeldragers van de macht, maar tevens de regisseurs van het publieke debat. En dat doe je middels schaamteloos eenzijdige selectie van informatie, kleuring in de presentatie en subtiele manipulatie van de geselecteerde informatie. En dat noem je dan ’professionele nieuwsvoorziening’.

 

Herdenkingsdag, 4 Mei nadert. Een jaar na de gedenkwaardige uitspraak van Koning Willem Alexander. ‘niet normaal maken wat niet normaal is’.  U, de media heeft dag in dag uit, programma in, programma uit, krant in, krant uit een hersenspoelend offensief gevoerd om ‘normaal te maken wat niet normaal is’.

Alternatief

https://youtu.be/kQkiieIJrQk

 

#56 Ab Gietelink I  Brief aan het OMT, De Keizer zonder Kleren.

 

Brief column:

Brief aan het Outbreak Management Team over het ontbreken van wetenschappelijke onderbouw bij hun adviezen

 

1e Fragment:

‘De politiek heeft U gemaakt tot het machtigste adviesorgaan tijdens de Coronacrisis.

U besluit in het geheim achter gesloten deuren al ruim een jaar over ons dagelijks leven, onze grondrechten, ons welzijn, over onze persoonlijke bewegingsvrijheid en het overleven van onze bedrijven.

In feite leven we al meer dan een jaar in uw ‘Virologische Dictatuur’.

De media heeft U gemaakt tot de hogepriesters van die virologische dictatuur.

U heeft er voor gezorgd dat ons hele leven draait rond uw ziekenhuizen. Uw ‘Intensive Cares’ zijn schijnbaar belangrijker dan ons leven.

Wat zeg ik veel belangrijker. Ze zijn het heiligste van het heiligste. Ze zijn het offerblok, waar ons gehele vrijetijdsleven op geofferd wordt. Van horeca, tot toerisme , van cultuur tot evenementen en verenigingsleven. Ons gehele bestaan in de publieke ruimte wordt geofferd onder de claim dat zieke oude mensen met onderliggend lijden dan minder kans hebben corona te krijgen en te sterven. Dat absurde beleid noemt U ’wetenschap’.

 

2e Fragment:

‘U heeft de Horeca op de knieën en hoort hun smeekbede: ‘Oh hogepriesters van het OMT . Laat ons onze klanten op het terras een bescheiden glaasje mogen aanbieden. Wij voldoen aan al uw voorwaarden. Wij zijn uw BOA op 1,5 meter. Wij zijn geen Wappies, maar de dienaren van uw strenge regels. Wij kussen uw voeten. Laat ons ons nederig terraswerk doen opdat wij het belastinggeld mogen verdienen waarmee U slapende rijk wordt en ons met uw wijze adviezen kunt blijven onderdrukken. Wees genadig en laat ons als slaven ons werk doen en U betalen voor uw genade’.

https://youtu.be/iwOns4m6ouc

 

#55 Ab Gietelink I  Protestbrief van het Museumplein aan Burgemeester Femke Lukashenko

Brief column: Een protestbrief van het Museumplein gericht aan de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Sinds Januari 2021 komen iedere zondagmiddag om 14.00 gemiddeld duizend demonstranten tegen de Lockdown samen op het Museumplein. Iedere zondag worden ze na ruim 1,5 uur vreedzaam ‘ koffie drinken’ door de ME met paarden, hondenbrigades en waterkanonnen verdreven. Ab Gietelink is een van hen en beschrijft met schokkende details de gebeurtenissen. Hij reflecteert over de positie van politiek links en trekt een parallel met het Oost-Europa van voor 1989. ´Mevrouw Halsema. Demonstranten op het Museumplein dragen borden:

‘Halsema, functie elders’

https://youtu.be/uzvKL28G2N0

 

#53 Mediadisciplinering tijdens Krakersrellen en Coronacrisis. Ab Gietelink  spreekt Stan van Houcke.

Interview: Stan van Houcke is als journalist een icoon van het bewustzijn in de linkse Jaren 60-70 -80. Als kritisch Radiojournalist werd hij bekend tijdens de krakersrellen in de jaren 80 doordat hij de oppositie het woord gaf. Ab Gietelink ondervraagt hem aan de hand van zijn politieke boeken over het functioneren van de media. Over de beeldvorming en de plaats van de journalistiek tijdens de Krakersrellen, de opkomst van het neoliberalisme, de nieuwe Koude Oorlog tegen Rusland, de conflicten in het Midden-Oosten en de  Coronacrisis.

https://www.youtube.com/watch?v=xFdTzwThIA0&t=9s

 

#52 Ab Gietelink I Ik zou willen leven in een Nederland !

Redevoering. Nieuwe redevoering van Ab Gietelink, die op Zondag 31 Jan 2021 werd uitgesproken voor het monument op het van Randwijkplantsoen in Amsterdam. De rede werd via diverse kanalen op het internet gepost. 

‘Ik zou willen leven in een Nederland

Waar oude zieke mensen met onderliggend lijden natuurlijk mogen sterven.

Is het niet aan hartfalen, kanker of de griep dan gewoon aan Corona

Waar ziekenhuizen een bescheiden maatschappelijke rol spelen en de virologen niet door slaafse media als hogepriesters worden vereerd’

‘Ik zou willen leven in een Nederland

Waarin niet de brede burgerrechtenbeweging  tegen de Lockdown  wordt gereduceerd  tot complotdenkers, Wappies en fantasten

Waar Burgers niet hoeven vrezen voor politiegeweld en opsluiting

Omdat of ze demonstreren of alleen maar koffie drinken op het Museumplein’

https://youtu.be/Rs4ZlQMo2Ho

 

#51 AB GIETELINK I PERFORMANCE OVER AVONDKLOK, SPREEKTAAL EN QUARANTAINE FACILITEIT

Performance. Een nieuwe Corona performance van Ab Gietelink

Met een scene over de Avondklok en een Klankdicht over Fakenieuws.

De trein rijdt richting de verplichte quarantainefaciliteit

en een hilarische tekst over aanpassingen in de Nederlandse taal om de spreiding van het coronavirus te kunnen beteugelen.

 

‘De regering heeft op advies van de commissie ‘Aanpassingen Spreektaal’ besloten de W te vervangen door een M

Dus: Wakker wordt Makker en Woord wordt Moord ofmel Moord mort Moord.

Het is even wennen (Spreek uit mennen), maar het is een klein offer om het Coronagirum onder controle te krijgen

Mij doen een beroep op de Mamenleving om met name de kwetsbare groepen te ontzien. Het maakt de mamenleving veiliger, of  zoals we vanaf nu zullen gaan zeggen geiliger’

https://youtu.be/65M2bTrUvuI

#50 Ab Gietelink I Je Suis Wappie ! 

Column: In deze nieuwe column stelt Ab Gietelink dat de dromerige Wappies, de Hippies anno 2020 zijn. Wat ging er fout met de vrijheidslievende en kritische linkse beweging uit de jaren 60, 70, 80 ?  Gietelink protesteert opnieuw tegen Groen Links burgemeester Femke Halsema die met groot politiegeweld, de demonstratie op het Museumplein uiteendreef en geeft haar een motie van wantrouwen.  Is de Kindertoeslagenaffaire de top van de IJsberg  van een falend overheidssysteem?

Verder een oproep aan de verantwoordelijke lockdown voorstanders om hun  sociale gezicht te laten zien en hun jaarinkomens in te leveren in plaats van de rekening bij de getroffen groepen neer te leggen. Scherpe kritiek op de Coronadictatuur met haar Avondklok. Een oproep solidair te zijn met de naïeve vrijheidslievende dromer: Je suis Wappie !

https://youtu.be/oeLBktANuM4

 

#49 Mens, Durf te Leven! Protestlied Ab Gietelink

Bewerking en zang: Ab Gietelink

Accordeon begeleiding: Geleijn van der Ham

Originele tekst en muziek: Dirk Witte (1885-1932)

Mens durf te leven !

Je leefde je leven, Ja toen was je vrij

Ze kwamen met regels en plots was ‘t voorbij 

Mens, durf te leven!
In ‘t OV draag je muilkorf en thuis doe je Zoom

Met wie mag je uitgaan en met wie mag je ’t doen.

Wat schrijft OMT, hoeveel zijn er besmet ? 
Wat roept Osterhaus, wat zegt er de wet ?
Wie heeft er die Noodwet geschreven!
Mens, durf te leven

 

(Tussenmelodie Regering)        

De regering bepaalt er wat je mag doen
Wat je mag zeggen, en wat is fatsoen
En van je leven!
Ze wijzen de routes, waarlangs je mag gaan
En roepen ‘o foei!’ Je hebt je muilkorf niet aan
Ze slopen je toekomst en vernielen je werk
Ze sluiten de kroeg, maar je mag naar hun kerk
En ze wijzen hoe je moet geven
Mens, is dat leven?     

(Tussenmelodie Media)

De media – ze schrijven je leefregels voor
Ze geven je raad en ze roepen in koor:
Zó moet je leven!
De NOS moet je kijken, Weltschmerz complot ?
Hun krant moet je lezen, al wordt je beknot

En angst moet je voeden, dat eist je fatsoen
En je wordt genegeerd als je ’t anders zou doen
Alsof je iets ergs had misdreven
Mens, is dat leven?   

 

(Tussenmelodie Leven)

Het leven is heerlijk, blijf niet in je huis! 
Maar – vlieg uit in de lucht. Leef niet in een kluis.
Mens, durf te leven!
Je kop in de hoogte, je neus in de wind
En lap aan je laars hoe een ander het vindt!
Hou een hart vol van warmte en van liefde in je borst
Maar wees op je vierkante meter een vorst!
Wat je zoekt kan geen ander je geven!
Mens, durf te leven!

https://youtu.be/vrdscXxs7aw

 

#48 Kerstboodschap van de nieuwe minister-president I Ab Gietelink

Redevoering: Auteur, Theatermaker en filosoof Ab Gietelink wederom in de rol van de toekomstige minister-president. Deze keer spreekt hij het volk toe met een opstandige kersttoespraak.

 

‘Onze gedachten zijn bij de vele slachtoffers van het regeringsbeleid.  De vele tienduizenden bedrijven in de horeca, kleine winkels, toerisme, cultuur en persoonlijke beroepen die gedwongen gesloten zijn.

Onze gedachten zijn bij de honderdduizenden slachtoffers daarachter en de economische crisis die daaruit voortkomt .  

Onze gedachten zijn bij de ouderen en kinderen die door gedwongen afstand en mondkapjesterreur angstig en paranoia gedraaid worden.

Maar onze gedachten zijn ook bij hen die de moed hadden op te staan tegen dit beleid om de burgerrechten te verdedigen en nu bedreigd worden  in hun baan en hun toekomst.

Onze gedachten zijn bij  de wakkere burgergroepen, bij  de demonstranten, bij de witte pakken processies en  bij de opstandige kranten en de moedige sociale media.

Wij applaudisseren voor de wakkere burgers, die belangeloos hebben gedemonstreerd tegen deze coronadictatuur en in de cel zijn beland.  Zij zijn de echte helden. Zij verdienen een koninklijke onderscheiding voor hun moed en hun verzet’

https://youtu.be/7hDGn2fNv98

 

#47 De Aanval op de Horeca.

Ab Gietelink interviewt Barry van den Berg en René Pluijm

Interview: Er voltrekt zich een drama in de horeca en bij het MKB. Kastelein Barry van den Berg en Kok/Horeca ondernemer René Pluijm hijsen de rode vlag.  Barry is de Eigenaar van ‘Café del Mondo’ en voorzitter van de  Ondernemersvereniging Nieuwmarkt in Amsterdam. René is eigenaar en Kok bij Pluijm’ s Eetbare Wereld in de Haven van IJmuiden en tevens TV Kok van Pluijm’ s Eetbare Wereld RTL 4, waarmee hij een reisprogramma maakt.

#46 De Beschadiging van kinderen en jongeren. Ab Gietelink interviewt Renate Tillema, Maartje Van De Berg en Aartjan Bergshoeff.

Interview: Er voltrekt zich een drama bij kinderen en jongeren. Psychiater Renate Tillema, Speltherapeute Maartje vd Berg en MBO/HBO docent Aartjan Bergshoeff uiten een noodkreet. Kinderen (0-12) worden door de coronamaatregelen beschadigd. Het onderwijs van jongeren (12-18) is door het leren op afstand in een neerwaartse spiraal terecht gekomen. Jongeren krijgen de schuld van ‘illegale feestjes’ en sociaal samenkomen. 74% van de studenten(18-24) leid aan eenzaamheidsstoornissen en is depressiever dan voor de coronacrisis.

https://youtu.be/k8txxAg2V20

 

#45 Pandemie van de Angst I  Ab Gietelink interviewt Kees van der Pijl.

Interview: Prof. Kees van der Pijl, vaste commentator bij Weltschmerz, stelt dat de Pandemie een systeemreactie uitlokt die een disciplineringsproces op gang brengt waarmee een ‘Orwelliaanse dictatuur’ dreigt

Zijn boek in wording ‘Pandemie van de Angst’ bevat de volgende hoofdstukken die in het gesprek worden doorgenomen.

 1. De Covid crisis als permanente noodtoestand
 2. Komt de wereldbevolking in opstand ?
 3. Een preventieve depressie
 4. Het virusscenario als repressieve angstsamenleving (oa. Zylberman)
 5. Amerika en China. Toenadering en verwijdering
 6. Pandemie als rampenkapitalisme
 7. Radicale democratie en planning

https://youtu.be/VYPPrjqvUEM

 

#44 Ab Gietelink Column I Satirische Corona Encyclopedie 

A van Angst, Anderhalve Meter Afstand, A-lijst, Aerosolen.

B van Bill Gates en BOA’s

C  van Coronadictatuur, Coronamelder, Cultuur, Complotdenkers, Coronaontkenners.

D van Deskundigen, Demonstratierecht

E van Europese Unie, Evenementen

F van Farmaceutisch-industrieel complex, Fauci, Framing, Fascisme, Facebook.

G van Grondrechten, Geneesmiddel, Grapperhaus, Gezond Verstand

H van Horeca, Hydroxychloroquine, Hugo de Jonge

I van IC, IFR, Ionisatie

J van Journalisten, Jongeren

K van Kritiek

L van Laboratoriumfout

M van Main Stream Media, Mondkapje, N van Niqaab.

O van Op1, O van Osterhaus

P van Persconferentie, Proportionaliteit, PCR

Q van Quarantaine, Querdenker, Quo Vadiz? 

R  van RIVM, Rationaliteit    

S van Sociaal, Smetvrees. 

T van Tunnelvisies, Toerisme industrie, Testen.

U van Uitslag. V van Virologen. Volkskrant, Verbod. Vrij & Sociaal Nederland

V van Viruswaarheid,  W van Willem Engel, Wuhan, WHO, Weltschmerz.

X van Xenofobie, Y van Youtube

Z van Zoönose en Zweden.

https://youtu.be/T2P0-W9t6sc

 

#43 Media weigert ‘Covid 19’ Documentaire. Ab Gietelink spreekt interviewer Nico Sloot en regisseur Belgin Inal.

Interview: Internationaal ondernemer Nico Sloot en de zeer ervaren regisseur Belgin Inal  maakten met productiemaatschappij Docsfair de documentaire Covid 19.

De fraaie technisch professioneel gemaakte documentaire (99 min), bevat veel kritische informatie over de Coronacrisis en werd door de NOS geweigerd. Hoe ging het maakproces precies in zijn werk en waarom weigert de NOS een dergelijk artistiek en inhoudelijk hoogwaardig product?

In ‘Covid 19’ gaat ondernemer Nico Sloot met steun van een burgercomité op zoek naar de oorzaken van de coronacrisis. Hij interviewt zijn broer, de farmaceutisch wetenschapper Willem Sloot en de ziekenhuisarts Evelien Peeters over de farmaceutische industrie. Hij  bezoekt hoogleraar Cees Hamelink over de rol van de media, Ad Broere over het financieel stelsel en Bob de Wit over een toekomstige wereld van  biotech en data Tech.

https://youtu.be/klgqBKhP-FM

 

#42 Is De ‘Coronastorm’ fascistisch?  Ab Gietelink interviewt Prof. Rene ten Bos.

Interview: Prof. René ten Bos, hoogleraar filosofie aan de Radbouduniversiteit Nijmegen en gewezen ‘Denker des Vaderlands’.  Hij schreef tijdens de 1e Lockdown in April al het boek ‘Coronastorm, hoe een virus ons verstand wegvaagde’.

Het boek is opgebouwd uit 26 hoofdstukken naar de letters van het alfabet. Ze behandelen Angst, Beelden (die empathie opwekken) en het hoofdstuk Deskundigen (‘mensen die het ook niet weten, maar hun uiterste best doen dit te verdoezelen’). Ten Bos gebruikt in relatie met de coronacrisis het woord ‘fascist’ Hij behandelt het begrip Gezondheid en het taboe op ‘Intimiteit

en eenzaamheid’. Ten Bos en Gietelink spreken verder over Kudde, Lepra, Oorlogstaal, het Sociale en Waarschijnlijkheid in de wetenschap. Lag de oorsprong van de pandemie in een Zoönose of was het een Laboratoriumfout?

https://youtu.be/7dSPY2v4ug4

 

#40 Mediakritiek in Coronatijd.  Ab Gietelink interviewt Prof. Cees Hamelink

Interview: Prof. Cees Hamelink doceerde mediastudies, religie en cultuur aan de VU. Hij schreef in 2005 ‘Regeert de Leugen ?’ In dit programma bespreekt hij met Ab Gietelink de positie van media in het Coronadebat. In de Andere krant schreef hij onlangs dat ‘de overheid de grootste producent is van Nepnieuws’.

Sinds de jaren 80 is het mediaconglomeraat steeds eenvormiger in haar politieke positie geworden. Dissidente meningen worden in de MSMS moeilijker toegelaten. De sociale media heeft momenteel te maken met een censuurgolf.  Hamelink en Gietelink bespreken daarbij het fenomeen ‘factcheckers’, de aanval op de academische vrijheid,  het fenomeen desinformatie en hoe politie en justitie steeds dreigender toezicht proberen te houden op de sociale media.

 

#39 Ab Gietelink I Tunnelvisies in de Media tijdens Coronadictatuur

Powerpoint Lezing: Een nieuw college van onderzoeksjournalist, filosoof en theatermaker Ab Gietelink  over media inzake de Coronamaatregelen.

Harde Nederlandse cijfers over de mortaliteit van Covid 19.  Commentaar op de virologische dictatuur en het vergelijk tussen tunnelvisies tijdens Corona en tijdens de Syrië oorlog.

Voorstanders worstelen met het taboe op de levenscyclus en het taboe op economisering.  Daarnaast behandelt  Gietelink  de censuur op de sociale media en de reacties op de nieuwe dissidente bladen Gezond Verstand en de Andere Krant. Het meten met 2 maten en de Vrijheid van Meningsuiting inzake  Islam. Tenslotte de bewieroking van onze virologische hogepriesters.

 

#38 Wat te verwachten van Trump en Biden? I  Ab Gietelink interviewt Kees van der Pijl.

Interview: Prof. Kees van der Pijl, vaste commentator bij Weltschmerz, geeft voorbij de klassieke links-rechts tegenstelling een ander perspectief om de personen Trump en Biden en hun politieke programma’s te duiden.

President Donald Trump schetst hij als de ‘Amerikaans-nationalistische wildcard’ en Ex-vicepresident Joe Biden als de ‘internationalistische kandidaat’ van het Amerikaanse politieke en multinationale establishment.

Over hun posities in relatie met Rusland en Noord-Korea. Over de economische  handelsspanningen met China en de lage lonen concurrentie.

Over de positie van de NATO, Rusland en het Midden-Oosten en natuurlijk voer de golf van internetcensuur vanuit de grote Amerikaanse platformen die tijdens de Coronacrisis het publiek debat stuurt. De Amerikaanse en Europese

Mainstream Media kiest massaal voor Biden. Maar is Trump voor de wereldvrede en de oplossing van de Coronacrisis niet een betere optie ?

https://youtu.be/UcSf9l8L8ks

 

#37 Persconferentie van de nieuwe minister-president I Ab Gietelink

Performance: Auteur, Theatermaker en filosoof Ab Gietelink kondigt in  de rol van de nieuwe Minister-President tijdens een persconferentie een radicale wijziging van het beleid aan.

Hij geeft tijdens zijn 20 min durende speech tevens gedetailleerd aan welk alternatief coronabeleid hij als nieuwe premier zal voeren. De Persconferentie wordt uitgevoerd met de hulp van acteur Marcel Schouwstra (Doventolk).  Tekstfragment:

Dames en heren,

De Koning heeft na onze verkiezingsoverwinning zojuist het nieuwe kabinet formeel geïnstalleerd. Wij gaan direct over tot handelen.

De nieuwe regering heeft besloten tot een radicale koerswijziging van het coronabeleid.

Vanaf heden worden alle Coronamaatregelen geschrapt !

https://youtu.be/9RMlrDvLfCA

 

#36 Ab Gietelink I  Taboes in de Media en Alternatieven voor Lockdown

Powerpointlezing: Bij ingang van de 2e Lockdown op 16 Oktober 2020 behandelt onderzoeksjournalist, filosoof en theatermaker Ab Gietelink  in een kort college de belangrijkste vragen en antwoorden.

Waarom staat Covid 19 op de A-lijst van de WHO? Waarom kiezen politiek, RIVM en media voor een disproportionele repressiepolitiek?   Welke taboes in de media spelen daarin de hoofdrol ?  Over de virologische dictatuur, het taboe op de levenscyclus, het economiseringstaboe en de illusie van het veiligheid denken.  Wat zijn de alternatieven voor Coronarepressie, Lockdowns en verplichte mondkapjes ? Tenslotte over collectieve immuniteit, ventilatie & ionisatie en natuurlijk werkzame medicijnen. 

https://youtu.be/i4ruPrffcKI

 

#34 Ab Gietelink I Performance tegen de Coronawet

Performance: Met een theatrale Performance tegen de Coronawet.  Theatermaker Gietelink met een genadeloze aanklacht tegen de Coronamaatregelen. In de scene schept hij een absurd en beangstigend toekomstbeeld. Het zien van dit programma is voor eigen risico.

 

Tekstfragment:

(Megafoon)

Attentie ! Attentie!

Ter bestrijding van het  coronavirus  zijn de volgende maatregelen van kracht

Blijft U zitten op uw plaats

U mag niet juichen

U mag niet schreeuwen

U mag niet spreken

U kunt niet gaan Staan

Ter bestrijding van het  coronavirus  zijn de volgende maatregelen van kracht

Blijft U zitten op uw plaats

U mag niet juichen

U mag niet schreeuwen

U mag niet spreken

U kunt niet gaan Staan

Kijkt U strak voor zich uit

Na afloop van de wedstrijd blijft U zitten

Uw begeleider is herkenbaar aan lichtgevende kleding en het vignet van de ordedienst 

Houdt U steeds 1,5 meter afstand

Houdt U de samenleving veilig

Houdt U steeds 1,5 meter afstand

Uw toezichthouder zal U naar de uitgang begeleiden

https://youtu.be/eAW1Vk1bew8

#33 Gevaarlijke sekteleider of wetenschappelijke criticus ?  Willem Engel en Ab Gietelink

Interview: Sekte leider, Rattenvanger van Hamelen en dansleraar Willem Engel wordt in de media ‘geframed’ als de kwade genius van de Stop Lockdown beweging. Engel heeft een academische graad in biochemie, deed jarenlang laboratorium onderzoek naar virussen en bacteriën en schreef een dissertatie.

Het interview gaat over  2e Golf, de PCR testen, Influencers,  over de politieke partij VSN en de media aanvallen op Willem Engel.

Bestaat er een  2e Golf ?  In de 1e Golf waren er 1400 Corona patiënten op de IC en deze week (eind September)  140 (10%). Er zijn 31.000 ziekenhuisbedden in Nederland en maar enkele honderden corona-patiënten. Totale mortaliteit van Covid 19 is maar 0,23%  en van een regulier griepvirus 0,16%

 

Burgerrechtenactivist Willem Engel wordt door een deel van media en columnisten kwaadaardig ‘geframed’ Hij vertelt over de actie van de ‘influencers’.  #ikdoenietmeermee. Een aantal  influencers werd veel geld geboden en sommigen namen dat aan om pro Corona propaganda te verspreiden. De vraag: Welke personen en mediabedrijven zijn betaald om pro Corona maatregelen te verspreiden.  Er is behoefte aan onderzoeksjournalistiek. Tenslotte over het initiatief VSN, Vrij & Sociaal Nederland dat als nieuwe partij probeert de Corona critici onderdak te geven.

https://youtu.be/OSG9PD5abJ4

 

#28 Wat staat er in de Noodwet. Slapen de Kamerfracties? I jeroen Pols en Ab Gietelink

Interview: Jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid en Ab Gietelink behandelen in 10 stellingen de ‘Tijdelijke wet maatregelen Covid 19’, beter bekend als de Spoedwet. Daarna behandelend ze de positie van de verschillende Kamerfracties inzake de Noodwet in 12 Stellingen.

 1. De Noodwet is een machtigingswet met vergaande bevoegdheden voor de Minister van Volksgezondheid
 2. De Minister van Volksgezondheid kan zonder inmenging van de het parlement rechten en grondrechten vergaand inperken op basis van vage criteria
 3. De Minister kan scholen sluiten of voorwaarden stellen
 4. Het is belangrijke vooruitgang als de expliciete parlementaire controle en instemming voor iedere maatregel in de wet wordt opgenomen
 5. Opgenomen artikel: Het is verboden om zich buiten de eigen woning binnen de gestelde lengte (1,5 m) te bevinden 
 6. Boetes (met strafblad) blijven ook in de nieuwe spoedwet in stand
 7. Handhaven achter de voordeur is uit het wetsontwerp geschrapt
 8. Met de ‘vangnetbepalingen’ kunnen ook niet in de wet vastgelegde bevoegdheden alsnog opgenomen worden
 9. Mogelijke vangnetbepaling: Uitbreiding mondkapjesverplichting in binnen en buiten zones  
 • Mogelijke vangnetbepaling: De vrijheid van Meningsuiting en vrijheid van publicatie kunnen ongedefinieerd worden ingeperkt
 • Mogelijke vangnetbepaling: Verplicht testen en regels vaccinatie

Mogelijke vangnetbepaling: Verplichte Quarantaine inclusief opname in GGD faciliteiten en kampen

https://youtu.be/zRfD8hXuXtA

 

# 27  Honderden actiegroepen tegen het Coronabeleid actief. Ferdinand van der Neut en Ab Gietelink

Interview: De Kritiek op de Coronamaatregelen groeit snel en bestaat uit enkele honderden groepen in Nederland. In het ABC (Algemeen Burger Collectief) verenigden zich meer dan 50 groepen).

Ab Gietelink neemt de actiegroepen door met ABC woordvoerder Ferdinand van der Neut.

Actiegroepen

 1. Anti Lockdown
 2. Awareness
 3. Brabant in Opstand
 4. Burgers Tegen Onrecht
 5. Corona-demonstratiegroep Twente
 6. De Haan
 7. De Wakkeren
 8. De Andere Krant
 9. DeBuren
 • Demonstratie voor de Vrijheid
 • Den Haag in Opstand
 • Dordrecht in Opstand
 • Durf #NEE te zeggen
 • Dutch Survivors.
 • Gele Hesjes Limburg
 • Gele Hesjes NL
 • HKN
 • Haagse tocht voor vrijheid
 • Het Verzet
 • Info Centraal
 • Kaas
 • Leg Vlaanderen Plat
 • Limburg sta Op.
 • Lockdown News Network
 • Love Unites
 • Ministerie van Verzet.
 • Ministry against Fact-checking
 • NEE tegen 1,5 meter
 • nl
 • Nexit Next – Stop NOW
 • Nieuw Nederlands Nationalisme
 • Onafhankelijke Pers Nederland
 • One for freedom
 • Oranjekoorts
 • RT Dutch
 • Robin Hoods
 • Rotterdam In Opstand
 • SB groep
 • Samen 1 Voor Nederland
 • Stichting Vaccinvrij
 • Stop 5G Nederland
 • Stop Lockdown.Nu
 • eu
 • Together we are strong
 • Uprising Group
 • Vecht tegen Onrecht (VTO)
 • Viruswaarheid (Viruswaanzin)
 • Voor Stanley
 • nu
 • Vrijheids Beweging Nederland
 • Wakker
 • Wakkere wereld en nu
 • Wij Zijn Nederland
 • Wij stemmen Rechts

# 27  Honderden actiegroepen tegen het Coronabeleid actief. Ferdinand van der Neut en Ab Gietelink

Interview: De Kritiek op de Coronamaatregelen groeit snel en bestaat uit enkele honderden groepen in Nederland. In het ABC (Algemeen Burger Collectief) verenigden zich meer dan 50 groepen).

Ab Gietelink neemt de actiegroepen door met ABC woordvoerder Ferdinand van der Neut.

Actiegroepen

 1. Anti Lockdown
 2. Awareness
 3. Brabant in Opstand
 4. Burgers Tegen Onrecht
 5. Corona-demonstratiegroep Twente
 6. De Haan
 7. De Wakkeren
 8. De Andere Krant
 9. DeBuren
 • Demonstratie voor de Vrijheid
 • Den Haag in Opstand
 • Dordrecht in Opstand
 • Durf #NEE te zeggen
 • Dutch Survivors.
 • Gele Hesjes Limburg
 • Gele Hesjes NL
 • HKN
 • Haagse tocht voor vrijheid
 • Het Verzet
 • Info Centraal
 • Kaas
 • Leg Vlaanderen Plat
 • Limburg sta Op.
 • Lockdown News Network
 • Love Unites
 • Ministerie van Verzet.
 • Ministry against Fact-checking
 • NEE tegen 1,5 meter
 • nl
 • Nexit Next – Stop NOW
 • Nieuw Nederlands Nationalisme
 • Onafhankelijke Pers Nederland
 • One for freedom
 • Oranjekoorts
 • RT Dutch
 • Robin Hoods
 • Rotterdam In Opstand
 • SB groep
 • Samen 1 Voor Nederland
 • Stichting Vaccinvrij
 • Stop 5G Nederland
 • Stop Lockdown.Nu
 • eu
 • Together we are strong
 • Uprising Group
 • Vecht tegen Onrecht (VTO)
 • Viruswaarheid (Viruswaanzin)
 • Voor Stanley
 • nu
 • Vrijheids Beweging Nederland
 • Wakker
 • Wakkere wereld en nu
 • Wij Zijn Nederland
 • Wij stemmen Rechts

https://youtu.be/EhZXgeMnUSc

 

#23 Ab Gietelink I  Burgemeester Halsema: Stop de Mondkapjesplicht!

Brief: Een open brief aan de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema over de teloorgang van het vrijzinnige Amsterdam. Een pleidooi voor een alternatieve Corona-aanpak.

Ab Gietelink is cultureel ondernemer en programmamaker. Hij woont in het Amsterdamse Wallengebied. Hij daagde samen met Viruswaarheid  de Veiligheidsregio voor de rechter met als doel de mondkapjesplicht onrechtmatig ter verklaren. Ondanks de steun van rechtsgeleerden oordeelde de Rechtbank Amsterdam in het nadeel van de Burgerrechtenbeweging.  Gietelink kondigt in deze videobrief hoger beroep bij het Gerechtshof aan.  

https://youtu.be/K1iPVW7Z1FU

 

#17 Ab Gietelink I Hoe verder met de Stop Lockdown beweging?

Lezing: Terugblik op een periode met conformistische media. Over erkende en verzwegen Geneesmiddelen.  Over de inperking van het Demonstratierecht met beelden van 21 Juni.  Over de inhoud en dreiging van de ‘Tijdelijke Wet Covid 19’. Over een vrijzinnig anti autoritaire burgerrechtenbeweging.

https://www.youtube.com/watch?v=7nJFPAX-gQA

 

#14 VIRUSWAANZIN EIST:  OPHEFFING CORONAMAATREGELEN. 

AB GIETELINK INTERVIEWT WILLEM ENGEL EN JEROEN POLS

Interview: Willem Engel (Biofarmaceut) en Jeroen Pols (Jurist) van viruswaanzin.nl reageren op de voorgelegde stellingen.

 

21 STELLINGEN:

 1. De sterfte en ziektecijfers tonen dat Corona vergelijkbaar is met een stevig griepvirus
 2. De Corona crisismaatregelen veroorzaken hoge werkloosheid en  overbodig hoge economische kosten.
 3. De Coronamaatregelen hebben de Grondrechten opgeschort en strafmaatregelen hebben de rechtsstaat onnodig ernstig beschadig
 4. De Coronamaatregelen hebben het welzijn van 17 miljoen Nederlanders  onnodig beschadigd
 5. De Coronamaatregelen scheppen onnodig psychologische angsttrauma’s en doen schade aan de geestelijke gezondheid
 6. De Coronamaatregelen hebben de gezondheid van de bevolking  onnodig beschadigd.
 7. Het RIVM haar baseert adviezen op verkeerd gebruikte PCR en AB testen
 8. Er wordt met data gemanipuleerd
 9. De Coronamaatregelen hebben geen wetenschappelijke basis en dat is onacceptabel
 • Niet gewone conversatie  en niet voorwerpen, maar Aerosols (zwevende microdeeltjes) spelen een hoofdrol bij de spreiding van het virus
 1. Hydroxychloroquine is een werkzaam medicijn mits tijdig toegediend, bij voorkeur in combinatie met zink en vitamines
 2. Het vrijzinnige Zweden voert een beleid van burgerlijke verantwoordelijkheid en dat is democratischer en  succesvoller dan het Nederlandse beleid.
 3. De ‘mainstream’ media geven eenzijdige berichtgeving en verzwijgen alternatieven
 • Er zijn betere exits uit de coronacrisis dan mondiale vaccinatie 
 1. Het virus is nu 17 Juni in Nederland praktisch weg en daarmee vervalt iedere legitimatie onder de Corona-maatregelen
 2. De overheid maakt in relatie met Pharma- bedrijven dezelfde beleidsfouten als ten tijde van de Mexicaanse griep (2009)
 3. De Wet Publieke Gezondheid in combinatie met de lokale verordeningen bieden onvoldoende juridische basis om de maatregelen voort te zetten
 4. Stop de 1,5 meter samenleving
 5. Stop de Mondkapjes in het OV
 • De Coronamaatregelen moeten per direct worden opgeheven
 1. De Nieuwe Coronawet moet worden afgewezen

Zondag 21 Juni 13.00-17.00 DEMONSTRATIE Malieveld Den Haag

Donderdag 25 Juni 11.00- 13.00  KORT GEDING  Rechtbank Den Haag

https://youtu.be/owBHF3pGiYM

 

#12  Kan horeca en theater open met een ionisator? I Ab Gietelink interviewt Ton Rademaker

Interview: Ton Rademaker werkte decennia lang in de research van de Kema Electrotechniek onder meer in China. Het genezende effect op het ademhalingsgestel komt voort uit lucht met extra negatieve ionen.  Door negatieve ionen kunnen TBC patiënten in berggebieden en aan Zee genezen.  Reeds decennia wordt kunstmatige ionisatie toegepast als middel om ziekenhuizen en andere ruimten te reinigen van stof en bacteriën.

Er is zelfs een positief RIVM-rapport over ionisatie en gezondheid (2010). Sinds een aantal jaren komt in wetenschappelijke studies, waaronder een Zweedse studie in Science (2013) naar voren dat ionisatie tevens virussen dood.  Rademaker en zijn collegae adviseren daarom de ionisator als effectief middel tegen het Coronavirus.  Is dit eenvoudige en goedkope apparaat de oplossing om horecaruimten en theaterzalen virusvrij te maken ? 

https://youtu.be/02gcwpmh3ug

 

#10 Ab Gietelink I Censuur op internet en inperking demonstratierecht.

PowerPoint Lezing: De grote internetplatformen Youtube, Facebook en Twitter censureren in toenemende mate dissidente geluiden en kritiek op de WHO. De belangrijkste video’s die van youtube werden verwijderd waren kritische geluiden over de coronamaatregelen uit de medische wetenschap zelf.

Nederland is beland in het Nieuwe Abnormaal. Het programma bekritiseert verder de absurditeit van de 1,5 meter samenleving, de verplichte mondkapjes en de aanval van het demonstratierecht.  

 

#8 Ab Gietelink I Het Nieuwe Abnormaal

PowerPoint Lezing: Nederland is beland in het Nieuwe Abnormaal. Het programma bekritiseert de absurditeit van de 1,5 meter samenleving, de verplichte mondkapjes, de angst voor de 2e golf, de paranoia samenleving en de vaccinatie obsessie. De columnist behandelt het wetenschappelijk bewijs en de strijd om erkenning van het geneesmiddel Hydroxychloroquine. We behandelen de nieuwe censuur op internet en de plaats van de dominante media in de eenzijdig gekleurde berichtgeving. In de epiloog geeft columnist Ab Gietelink aan hoe de criminalisering van het demonstratierecht en de censuur op zijn interview over Hydroxychloroquine hem de afgelopen dagen persoonlijk treffen.

 

#7 Over de schending van de Grondrechten en de dreigende Noodwet I Ab Gietelink interviewt Wim Voermans.

Interview: Prof. Wim Voermans is hoogleraar Staats- en bestuursrecht in Leiden. Hij acht een aantal Coronamaatregelen een schending van onze Grondrechten.  Over het oprekken van lokale noodvorderingen, gebrek aan parlementair debat, de inperking van het demonstratierecht, de 1,5 meter verplichting en de verplichte mondkapjes.  Over de nieuwe noodwet en haar beperking van het huisrecht, de Corona App, de angst voor vaccinatieplicht en de komende parlementaire enquête.

 

#5 Ab Gietelink I  Open Brief aan Burgemeester Remkes.

Brief: Over het demonstratierecht en het harde politieoptreden tegen de demonstratie op de Haagse ‘Koekamp’ op Bevrijdingsdag 5 Mei 2020.

 

#4 Ab Gietelink I  Zweden inspireert Coronaprotest !

PowerPoint Lezing: Ab Gietelink bezocht Zweden en doet verslag van het Zweedse model.  Hoe werkt de medische dictatuur ? Hoe werkt de media in haar kleuring van nieuws ? Over selectie, presentatie, manipulatie en fakenieuws. Over de burgerrechtenbeweging en Corona-acties. Teken de petitie ‘Hef Coronamaatregelen op!’ en bezoek straks de website Stoplockdown.nu.

 

#3 Ab Gietelink I  Corona-activisme. Ontwaak, verzet U en teken de petitie !

PowerPoint Lezing: Ab Gietelink roept op tot Corona-Activisme. Hij benadrukt met verwijzing naar aflevering #2 de astronomische maatschappelijke kosten van het Coronabeleid en het Zweedse alternatief. Hij pleit tegen de Corona App en tegen de 1,5 meter samenleving. Hij wijst op Big Pharma en de lobby tegen werkzame medicijnen. Hij pleit voor een micro-activisme van verzet. Tenslotte roept hij op om de samen met Weltschmerz opgestelde petitie:

‘Hef Coronamaatregelen op!’ te tekenen. 

 

#2  Ab Gietelink I  Kritiek en Alternatieven voor het Coronabeleid !

PowerPoint Lezing: Ab Gietelink behandelt in een overzichtelijk mediacollege de astronomische kosten van het Coronabeleid. De diepe economische crisis, de opschorting van de grondrechten , de psychologische angsttrauma’s, het welzijnsverlies en de beschadiging van de toekomstagenda.

Hij behandelt de denkfouten en tunnelvisie bij gezondheidszorg en politiek alsmede de media, die faalde in het stellen van kritische vragen  Wat moet er in Nederland nu gebeuren? Zweden lijkt een vrijzinnig alternatief.